Asociační

Portfolio
našich služeb

Zmapování situace & návrh spolupráce

 • analýza současného stavu – potřeby a možnosti
 • plán strategického rozvoje
 • stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů

Finance & Sponzoring

 • finanční a daňové poradenství
 • vedení účetnictví
 • právní servis a konzultace
 • stanovení a kontrola rozpočtu
 • tvorba sponzoringové strategie
 • získávání podpory sponzorů a partnerů
 • hledání nových finančních příležitostí
 • návrhy nových investic pro plnění cílů společnosti

Členská základna

 • vedení členské databáze
 • komunikace se členy
 • vybírání členských příspěvků
 • nastavení členských benefitů
 • příprava a organizace elektronických voleb

Vzdělávání

 • podpora vzdělávání členů
 • organizace webinářů a online videokonferencí
 • vzdělávací portály

Marketing & Komunikace

 • využívání online technologií
 • správa webových stránek
 • správa sociálních sítí a mobilních aplikací
 • tvorba a distribuce tiskovin např. ročenky, newslettery, tiskové zprávy

Sekretariát

 • vedení sekretariátu a administrativy
 • zajištění pořádání výborových schůzí, porad, valných hromad
 • podpora výkonného výboru
 • vedení kanceláře a sídla společnosti
 • komunikace s orgány státní správy 
 • archivace dokumentů

IT podpora

 • správa domény a hostingu
 • Google Analytics (statistická data o uživatelích webu)
 • nastavení Cookies

Organizace odborných & vzdělávacích akcí

 • reprezentace společnosti na odborných akcích (kongresy, konference, symposia aj.)
 • příprava propagačních materiálů
 • realizace reprezentativního stánku společnosti